น้อมอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พลังแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอกราบบังคมทูลส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย