ศูนย์รวมเครื่องและอุปกรณ์ POS ที่ทันสมัยจากต่างประเทศ
    ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเครื่องพิมพ์ POS “EPSON”, “STAR” และ brand ชั้นนำอื่น ๆ
    ศูนย์ซ่อมเครื่องพิมพ์ POS และ อุปกรณ์ POS โดยทีมช่างผู้ชำนาญใช้อะไหล่แท้จากโรงงาน
    ออกแบบและจำหน่ายโปรแกรมสำหรับธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร (Food and Beverage Software) ด้วย
   ทีมงานโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ด้านนี้มากว่า 10 ปี และศูนย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (Call Center) ที่
   ให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด
IT-1500 +BSC-10+GS-6100

Promotion Price = 29,000 Bath

 + Free Printer "STAR" BSC-10

 + Free Cash Drawer GS-6100-1

 

BSC-10

Promotion Printer "STAR"

BSC-10 All Port

Price = 4,200 Bath 

 

IT-8200 + Free BSC-10

Promotion Price = 21,500 Bath 

+ Free Printer "STAR" BSC-10