การให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) คือ การบริการที่สูงกว่าความคาดหวังของลูกค้ารวมทั้งเน้นในเรื่องคุณภาพ โดยทางบริษัทฯ จัดบุคคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมทั้งมี ประสบการณ์ในสายงานโดยตรง พร้อมเสริมความเชื่อมั่นลูกค้าด้วย การได้รับมาตรฐาน ISO ซึ่งทางลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ กรณีต้องการข้อมูล รายละเอียดการทำงาน พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้มีระบบตรวจสอบความพึงใจในการบริการอยู่เป็นระยะ เพื่อเสริมความเชื่อมั่นในการ่บริการที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง โดยการดูแล และการบริการดังกล่าวเป็นการบริการให้กับลูกค้าทุกวัน แบบไม่มีวันหยุด ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการดำเนินกิจการของลูกค้าจะไม่มีวันสะดุด หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นที่เกี่ยวข้องกับระบบอย่างแน่นอน เหมือนมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่เคียงข้างดูแล และให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกวัน

มาตรฐานการให้บริการ : ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ รวมถึงการบริการการ On Line ผ่าน Internet/Modem และการให้บริการประเภท On Site Service ตามเงื่อนไขการดูแล และรับประกัน

มาตรฐานการรับประกัน : บริษัทฯ รับประกัน การแก้ไขปัญหาของ ระบบหลัก ภายใน 4 ชั่วโมง ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ กรณีที่ระบบใช้งานไม่ได้โดยสิ้นเชิง*
(*ตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ)


After Sale Service

 

นโยบายการบริการหลังการขาย (After Sale Service Policy)ให้บริการหลังการขายสำหรับลูกค้า โดยมีระดับการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้
ให้บริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Call Center ให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด
ให้บริการช่วยเหลือทาง Modem / Internet
ให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน [On Site Service]
รวมถึงการให้บริการแบบรายปี หรือรายครั้ง กรณีสินค้าหมดประกัน โดยทำเป็นสัญญารายปี Yearly Maintenance Service
เป็นศูนย์บริการดูแลอุปกรณ์ [Hardware] เครื่อง POS [Point Of Sales] รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น เครื่อง POS,
Cash Drawer, POS Printer, Customer Display, MSR ฯล

รูปแบบการบริการ และเวลาการให้บริการ
ประเภทการให้บริการ ดูแล @ Call Center [Help Desk] 02-969-9200-4 การบริการ ณ ศูนย์บริการบริษัทฯ
การบริการทางโทรศัพท์ การบริการช่วยเหลือทาง Modem/Internet การบริการ On Site Service
วันทำการ ทุกวันไม่มีวันหยุด จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ 08:00 - 24:00 08:30 17:30
หมายเหตุ       หยุดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
และ วันหยุดนักขัตฤกษ์Service Type

 

กรณีสินค้าในประกัน
ดูแลสินค้า ในระยะการรับประกัน "ฟรี" ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งค่าแรง และค่าอะไหล่ ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าแต่ละประเภท

กรณีสินค้าหมดประกัน
โดยหลัก ๆ แบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้

1. การบริการเป็นรายครั้ง (Per Call/Per Case)
การช่วยเหลือทางโทรศัพท์
การช่วยเหลือทาง Internet / Modem
การช่วยเหลือแบบ On Site Service บริการนอกสถานที่
2. การบริการแบบรายปี (ทำสัญญาการดูแลรายปี) เพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
วางเครื่องสำรองพร้อมอะไหล่และค่าบริการซ่อม พร้อมมีบริการตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ PM [Preventive Maintenance] 2 ครั้ง/ปี
วางเครื่องสำรอง พร้อมค่าบริการซ่อม แต่ไม่รวม อะไหล่

การบริการด้านอะไหล่แท้
ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย อะไหล่แท้ และให้บริการด้านการซ่อมแซมเครื่อง POS ต่าง ๆ ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์เฉพาะ

การบริการด้านอื่น ๆ
บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบ POS และให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ POS ทุกชนิด ทั้งทางโทรศัพท์, Email, FAX
Help Desk Support: 02-969-9200-4
FAX: 02-969-9205
Email: support@clexpert.net


งานซ่อม

 

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
ชุด Computer
ชุด POS
ชุด Touch Screen
อุปกรณ์ POS ทุกชนิด

ช่วงเวลาการให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์ ( 8:30 – 17: 30 )

บริการสินค้าที่อยู่ในระยะประกัน และหมดระยะประกัน (In and Out Warranty )
บริการรับซ่อมสินค้าทั้งในและนอกสถานที่ (เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
บริการซ่อมสินค้าที่อยู่ในระยะประกันฟรี
บริการซ่อมสินค้าที่หมดระยะประกัน พร้อมสรุป-วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและประเมินราคาก่อนซ่อม
บริการรับซ่อมนอกสถานที่ (onsite service) เครื่องพิมพ์ใบเสร็จทุกยี่ห้อ ด้วยอัตรารายปี เหมาจ่าย “ค่าแรงรวมอะไหล่” หรือ “เฉพาะค่าแรง”

บริการอะไหล่ (Spare parts)
ใช้อะไหล่แท้จากผู้ผลิต เช่น EPSON, STAR , SIGNATURE , POSIFLEX , TOSHIBA , เป็นต้น

บริการ Customer Service อื่น ๆ ได้แก่
บริการให้คำปรึกษา ถาม-ตอบ แก้ไขปัญหาด้านการใช้งาน ทางโทรศัพท์