ศูนย์รวมเครื่องและอุปกรณ์ POS ที่ทันสมัยจากต่างประเทศ
    ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเครื่องพิมพ์ POS “EPSON”, “STAR” และ brand ชั้นนำอื่น ๆ
    ศูนย์ซ่อมเครื่องพิมพ์ POS และ อุปกรณ์ POS โดยทีมช่างผู้ชำนาญใช้อะไหล่แท้จากโรงงาน
    ออกแบบและจำหน่ายโปรแกรมสำหรับธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร (Food and Beverage Software) ด้วย
   ทีมงานโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ด้านนี้มากว่า 10 ปี และศูนย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (Call Center) ที่
   ให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด