เกี่ยวกับเรา

               บริษัท เคล็กสเพิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2533 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจด้วยการจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานและบ้าน ต่อมาได้เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจคอมพิวเตอร์ จึงได้เพิ่มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ POS เช่น เครื่องพิมพ์สลิปยี่ห้อ Epson รุ่นแรกคือ TM-267 และ cash drawer จากประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้นำเข้าอุปกรณ์ POS อีกหลายรายการจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในระยะเวลาอันสั้น 

•     ปี 2535 ทางบริษัทฯ ได้ผลิต software เพื่อใช้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีก 
•     ปี2536 ทางบริษัทฯ ได้ผลิต software เพื่อใช้ในร้านอาหารจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มร้านอาหารยอดนิยมที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ
•     ปี 2547 ทางบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000
•     ปี 2552 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Toshiba POS Terminal
•     ปี 2553 ทางบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
•     ปี 2553 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Star Pos Printer 
 
              บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีก เป็นธุรกิจที่เปิดบริการทุกวัน และการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ จึงได้ตั้งศูนย์ Call Center ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการใช้งานหากโปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้อง โดยระยะเวลาในการให้บริการ คือ 8.00 – 24.00 น. ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในบริการหลังการขายของเรา จากประสบการณ์ในการผลิตโปรแกรมให้ธุรกิจร้านอาหารมามากกว่า 10 ปี บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องโดยมีทีมโปรแกรมเมอร์ที่เป็นคนไทย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหากลูกค้าต้องการให้มีการเพิ่มความสามารถของโปรแกรม สามารถทำได้ทันที โดยทีมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมามากกว่า 10 ปีเช่นกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ตระหนักดีว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงและได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้เฝ้าติดตามและนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตที่ได้รับความไว้วางใจในต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของเทคโนโลยี และเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กลุ่มลูกค้า